El nostre equip

DR. ISIDRE MARTI SAURI

Nº Col·legiat: 21529 Col·legi d’adscripció: Barcelona

Amb àmplia experiència en el camp de la medicina i la cirurgia de més de 25 anys i formació en qualitat i seguretat del pacient.

Membre de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)

Membre de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME)

Membre numerari de l’Acadèmia De Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Membre de la Societat Catalana De Digestologia.

Membre de la Societat Catalana De Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.

Membre de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica.

Membre de la Societat Catalana de Cirurgia.

Membre de la Societat Espanyola de Patologia i Senologia Mamària.

Membre de la “Senologic International Society”.

Membre de la Secció Col·legial de Senologia del Col·legi de Metges de Barcelona.

Diploma I.F.Q.M European Fundation for Quality Management.
Diploma en Metodologia Lean-Healhtcare.

Master en Medicina Estètica i del Benestar
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Universitat de Barcelona.

Master d’Especialització en Gestió i Metodologia de Qualitat Assistencial.
Fundació Avedis Donabedian. Universitat Autònoma de Barcelona.

Master en Patologia Mamària i Senologia.
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Diplomatura en Patologia Mamària i Senología.
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Títol de Metge Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu pel Ministeri d’Educació d’Espanya.

Llicenciat en Medicina General i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.

DRA. ALICIA MARTINEZ ZAVALA

Nº Col·legiat: 36273

Col·legi d’adscripció: Barcelona

Membre de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), Membre de AEC, Membre de la SESPM (Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria).

Master en Medicina Estètica i del Benestar
Universitat de Barcelona i Col·legi de Metges de Barcelona.

Master en Patologia Mamària
Universitat de Barcelona 2004-2005

Diplomada en Patologia Mamària 2002-2003

Diplomada en Cirurgia Vascular
Hospital Universitario Dr. José E. González. Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 1999

Diplomada en Cirurgia Laparoscòpia Bàsica
Hospital Universitario Dr. José E. González”. Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 1999

Títol d’Especialista en Cirurgia General i Digestiva
Universidad Autónoma de Nuevo León. México 1995-1999 realitzada en l’Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, México

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universidad Autónoma De Nuevo León, México. 1987-1995

Homologació al títol espanyol

DRA. LORENA VIVES SALINAS

Nº Col·legiat: 38736

Col·legi d’adscripció: Barcelona

En l’actualitat és la Cap de la Unitat de cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora del Hospital Moisses Broggi de Barcelona.

Ha realitzat múltiples cursos de perfeccionament en Cirurgia Plàstica i Estètica al llarg dels darrers anys.

Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. Hospital de Sant Pau i la Santa Creu. Universitat Autònoma de Barcelona. (2004)

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1997)

Concerta una visita al
93 217 22 99 o