HIFU

El HIFU és un ultrasò focalitzat d’alta intensitat (High-Intensity Focused Ultrasound) que ajuda a millorar la flaccidesa estimulant la generació de col·lagen nou en la pell.

L’origen del HIFU no és recent, es remunta als anys 1950 als EUA, on van començar les primeres recerques per part de Lindstrom i els germans Fry. Va ser posteriorment quan alguns deixebles, es van situar al capdavant de les recerques d’aquesta tecnologia fins a arribar a principis dels anys 1990 a l’ús clínic en pacients reals.

El mecanisme d’acció dels sistemes de HIFU és elevar la temperatura del punt a tractar per sobre de 55-60 °C durant 1 s o més temps, per a produir necrosi coagulativa i la immediata mort cel·lular. S’utilitza ultrasons d’alta freqüència i alta potència amb el feix enfocat en un només punt focal. Els ultrasons generen calor com a resultat d’agitació microscòpica en travessar els diferents teixits. Per tant l’energia mecànica de l’ona ultrasònica és absorbida com a energia calorífica. A més d’aquest efecte principal existeixen altres efectes biològics i mecànics secundaris que participa en la necrosi coagulativa, fonamentalment la cavitació, l’apoptosi i la propagació no lineal d’ultrasò. Amb la particularitat que els teixits confrontants no queden afectats.

HIFU és una nova estratègia terapèutica amb una base física reconeguda, perfil de toxicitat baixa i indicacions concretes sobre la base dels treballs publicats per les institucions amb experiència, i el paper de la qual al nostre país ha de ser definit en el context multidisciplinari dels especialistes implicats.

Temps estimat en realitzar el procediment

Entre 45 i 60 minuts.

Anestèsia

Crema anestèsica.

Hospitalització

No requerida. Tractament en cabina.

Recuperació

No precisa.

Resultats

A partir dels 2-3 minuts.

Preoperatori

No precisa.

Sessions

Recomanem entre 2 i 2 sessions.

Tractaments anti-aging: Hidratació i rejoveniment

Lífting sense cirurgia: Tècniques per a la flaccidesa cutània

Tractaments antiarruges i per guanyar volum

Tractaments Plasma

Altres (reducció de “potes de gall”, codi de barres, eliminació de berrugues, punts robí, acne, cicatrius, aranyes vasculars xantelasmes, Berrugues als ulls telangièctasis)

Tractaments corporals: anticel·lulític i antiestries

Concerta una visita al 93 217 22 99 o